Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của những dòng sông Việt Nam qua hai tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân) và “Ai đã đặt tên cho dòng sông”? (Hoàng Phủ Ngọc Tường).

213

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12