Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn của các nhà văn Nguyễn Tuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường qua hai tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” và “Ai đã đặt tên cho dòng sông”?

40

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12