Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về tấm lòng nhà văn Tô Hoài dành cho đồng bào miền núi qua tác phẩm "Vợ chồng A Phủ”.

304

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12