Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy phân tích một khía cạnh của cảm hứng nhân đạo được thể hiện trong các tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài), “Vợ nhặt” (Kim Lân), “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu).

301

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12