Chi tiết câu hỏi

Lan hái được 29 bông hoa. Trinh hái được nhiều hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Trinh hái được bao nhiêu bông hoa?

42

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2