Chi tiết câu hỏi

Cho hình hình hành ABCD có $AB = x\,;\,\,A{\text{D}} = y.$ Hình bình hành ABCD có diện tích lớn nhất khi nào?

188

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8