Chi tiết câu hỏi

Hai can đựng 25l nước mắm. Can thứ nhất đựng 12l nước mắm. Hỏi can thứ hai đựng bao nhiêu lít nước mắm?

260

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2