Chi tiết câu hỏi

Este X có công thức phân tử ${C_7}{H_{10}}{O_4}$ mạch thẳng. Khi cho 15,8 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch $NaOH$ 4% thì thu được một ancol Y và 17,6 gam hỗn hợp 2 muối. Xác định công thức cấu tạo của 2 muối.

201

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12