Chi tiết câu hỏi

Một đieste (X) tạo bởi một axit đa chức và 2 ancol đơn chức. Cho 0,1 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch $NaOH$ 1M (phản ứng vừa đủ) thu được 13,4 gam muối và 7,8 gam hỗn hợp ancol. Xác định công thức cấu tạo của X.

366

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12