Chi tiết câu hỏi

Cô giúp em giải bài này với ạ. Em cảm ơn:

Tìm số tự nhiên n biết  là một số tự nhiên

229

Lượt xem

1

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 6 Gửi bởi Nguyễn Hải Minh 44 tháng trước