Chi tiết câu hỏi

Don't be silly - he said to the boy. Viết lại là he asked the boy not to be silly có được không?

95

Lượt xem

1

Hồi đáp

Môn Tiếng Anh Lớp 8 Gửi bởi Nguyễn hà My 15 tháng trước