Chi tiết câu hỏi

một số chia cho 7 dư 3,chia cho 17 dư 12,chia cho 23 dư 7.Hỏi số đó chia cho 2737 dư bao nhiêu?

122

Lượt xem

1

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 6 Gửi bởi thanhdathi 9 tháng trước