Chi tiết câu hỏi

Rút gọn A:

A=

22

Lượt xem

2

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 6 Gửi bởi võ thiên kim 1 tuần trước