Chi tiết câu hỏi

Rút gọn A:

A=

65

Lượt xem

3

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 6 Gửi bởi võ thiên kim 12 tháng trước