Chi tiết câu hỏi

Có 6 mẫu chất rắn riêng rẽ sau: Cu, MgO, ZnO, $Mn{O_2}$, $A{g_2}O$, Fe. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận biết được bao nhiêu mẫu ?

313

Lượt xem

Môn Hóa học Ôn thi THPT Quốc gia