Chi tiết câu hỏi

Có 4 mẫu kim loại là Na, K, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa được bao nhiêu kim loại ?

203

Lượt xem

Môn Hóa học Ôn thi THPT Quốc gia