Chi tiết câu hỏi

Cho dung dịch chứa các anion sau: $N{a^ + }$, $NH_4^ + $, $CO_3^{2 - }$, $PO_4^{3 - }$, $NO_3^ - $, $SO_4^{2 - }$. Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều ion nhất : $Ba{(OH)_2}$, $Ca{(N{O_3})_2}$, $NaOH$, $HCl$ ?

270

Lượt xem

Môn Hóa học Ôn thi THPT Quốc gia