Chi tiết câu hỏi

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, chiều cao $AA' = a\sqrt 2 $. Gọi M là trung điểm của cạnh CC’. Tính thể tích của khối tứ diện BDA’M.

264

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12