Chi tiết câu hỏi

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi M là trung điểm của cạnh CC’. Tính thể tích của khối tứ diện BDA’M.

370

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12