Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a và $\widehat {BAD} = {60^o}$. Cạnh SC vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và $SC = a\sqrt 3 $. Kẻ OK vuông góc với SA (K thuộc SA). Tính thể tích khối đa diện SCBDK.

362

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12