Chi tiết câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết rằng A’G vuông góc với mặt đáy (ABC) và A’B tạo với mặt đáy một góc ${45^o}$. Tính thể tích khối chóp A’BCC’B’.

304

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12