Chi tiết câu hỏi

Hình nào dưới đây là hình tam giác?

152

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2