Chi tiết câu hỏi

Quan sát hình vẽ và cho biết ba điểm nào dưới đây thẳng hàng?

141

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2