Chi tiết câu hỏi

Thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng 3 bằng bao nhiêu?

240

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12