Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có $SA = 8,{\text{ }}SB = 9,{\text{ }}SC = 12$ và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

274

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12