Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có $SA = 6,{\text{ }}SB = 8,{\text{ }}SC = 24$ và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

188

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12