Chi tiết câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có $AB = 3$, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng $30^\circ $. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A’ABC.

291

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12