Chi tiết câu hỏi

Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 2a, $\widehat {ASB} = {60^o}$. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

183

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12