Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC, có độ dài cạnh đáy là a, độ dài cạnh bên của hình chóp là 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

228

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12