Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp $S.ABCD$có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a, $\widehat {BAC} = {60^0}$. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$ trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Mặt phẳng $\left( {SAC} \right)$ hợp với mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$ một góc ${60^0}$. Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABCD$.

319

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12