Chi tiết câu hỏi

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên 2a , tam giác ABC vuông tại A, AB = 2a; $BC = a\sqrt 5 $. Hình chiếu vuông góc của A’ trùng với trung điểm M của AB. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

228

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12