Chi tiết câu hỏi

Trung hoà 100 ml dd NaOH cần 15ml dd HNO3 co nồng độ 60%, khoi luong rieng 1,4g/ml

1. Tính nồng độ M của dd NaOH ban đầu.

2. Nếu trung hoà lượng dung dịch NaOH nói trên bằng dung dich H2SOcó nồng độ 49% thì cần bao nhiêu gam dd H2SO4

 

 

69

Lượt xem

1

Hồi đáp

Môn Hóa học Lớp 8 Gửi bởi Nguyenduylamkhang 15 tháng trước