Chi tiết câu hỏi

Hình nào dưới đây không phải là hình tứ giác?

161

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2