Chi tiết câu hỏi

Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình dưới đây?

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2