Chi tiết câu hỏi

Hình dưới đây có mấy hình chữ nhật?

176

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2