Chi tiết câu hỏi

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

280

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2