Chi tiết câu hỏi

Quan sát hình sau và cho biết con vịt nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

319

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2