Chi tiết câu hỏi

Cho dòng điện xoay chiều $i = \pi \cos (100\pi t - \pi /2)\,(A)$ chạy qua bình điện phân đựng dung dịch ${H_2}S{O_4}$với các điện cực bằng bạch kim.Tính điện lượng qua bình điện phân theo 1 chiều trong thời gian 16 phút 5 giây.

171

Lượt xem

Môn Vật lí Ôn thi THPT Quốc gia