Chi tiết câu hỏi

Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện được truyền đến nơi tiêu thụ là một khu chung cư. Người ta thấy nếu tăng hiệu điện thế nơi phát từ U lên 2U thì số hộ dân có đủ điện để thiêu thụ tăng từ 80 lên 95 hộ dân. Biết chỉ có hao phí trên đường truyền là đáng kể, các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau, công suất nơi phát không đổi. Nếu thay thế sợi dây trên bằng sợi siêu dẫn để tải điện thì số hộ dân có đủ điện tiêu thụ là bao nhiêu ?

209

Lượt xem

Môn Vật lí Ôn thi THPT Quốc gia