Chi tiết câu hỏi

Nối mạch điện chỉ có tụ điện vào nguồn điện phát ra từ mát phát điện xoay chiều một pha. Khi tốc độ quay của rôto là n vòng/s, với n là số nguyên dương, thì cường độ dòng hiệu dụng chạy trong mạch là I. Khi tốc độ quay của rôto là ${n^2}$ vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là bao nhiêu ?

227

Lượt xem

Môn Vật lí Ôn thi THPT Quốc gia