Chi tiết câu hỏi

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB chỉ có tụ điện. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto quay với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1 A. Khi tốc độ quay của rôto tăng lên 2n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu ?

252

Lượt xem

Môn Vật lí Ôn thi THPT Quốc gia