Chi tiết câu hỏi

Trong một lần dò tìm, khoảng thời gian từ khi thả cá heo xuống nước đến khi tàu xác định được vị trí của mục tiêu là 9 phút 97 giây. Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1500 m/s, tốc độ trung bình của cá heo là 72 km/h. Khoảng cách giữa tàu và mục tiêu khi đó gần giá trị nào nhất sau đây ?
A. 12,4 km.
B. 11,6 km.
C. 13,1 km.
D. 12,8 km.

181

Lượt xem

Môn Vật lí Ôn thi THPT Quốc gia