Chi tiết câu hỏi

Túi gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

278

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2