Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC,đường trung tuyến AM .Qua trung điểm O của AM,vẽ đường thẳng cắt các cạnh AB,AC theo thứ tự B' , C' . Chứng minh rằng khi đường thẳng thay đổi mà vẫn đi qua O thì tổng AB/AB' + AC/AC' không đổi

48

Lượt xem

0

Hồi đáp

Môn Toán học Lớp 8 Gửi bởi Lê Hà Ngọc Nhi 14 tháng trước