Chi tiết câu hỏi

Dưới đây là tờ lịch tháng 8. Hỏi ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

291

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2