Chi tiết câu hỏi

Tìm một nguyên hàm của hàm số $y = \sin x.{\cos ^3}x$.

178

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12