Chi tiết câu hỏi

Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 2 con bò có mấy chân?

285

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2