Chi tiết câu hỏi

Mỗi xe đạp có 2 bánh xe. Hỏi 9 xe đạp có mấy bánh xe?

266

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2