Chi tiết câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = {x^3} + 3{x^2} + m$ có hai điểm cực trị M, N sao cho $\widehat {MON} = {60^0}.$

247

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12