Chi tiết câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = - {x^3} + 3{x^2} + mx - 3$ nghịch biến trên khoảng $(0; + \infty ).$

492

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12