Chi tiết câu hỏi

Hỏi hàm số $f(x) = - {x^4} - 1$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

219

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 12